GK News 2 - шаблон joomla Видео
Вхід
Оновлено 12:54 PM, груд. 14, 2020
Стрічка:
Поради з касової дисципліни громадським організаціям

У діяльності неурядових організацій досить часто є потреба використовувати готівкові кошти Нажаль, багато організацій не приділяють належної уваги дотриманню касової дисципліни, тоді як саме за ці порушення встановлені чи не найжорсткіші фінансові санкції, контролюючі структури чи не першим ділом звертають увагу на рух готівкових коштів.

Виплата заробітної плати та винагород виконавцям проектних заходів, придбання товарів, оплата логістичних елементів проектних заходів та інші потреби постійно виникають у повсякденній роботі. Як правильно використовувати та обліковувати грошові кошти, тобто як дотримуватися касової дисципліни, консультують фахівці Павлоградського міського благодійного фонду «ГОРЄНІЄ».

Порядок використання грошових коштів визначений в Положенні про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, та затверджений Постановою Національного Банку України від 15.12.2004 № 637.

Згідно до даного Положення, підприємства та організації всіх форм власності повинні обліковувати рух готівкових грошових коштів. Для цього в організації повинен бути касир (окремо виділена посада, або його функції можуть виконуватись «за сумісництвом»). Саме ця людина відповідає за отримання готівки, її видачу чи повернення до каси організації.

При прийомі на роботу касира, його під підпис ознайомлюють із «Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» та обов’язково укладають договір про повну матеріальну відповідальність касира. Відповідно до п.4.8. Положення, касир несе повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей. Касиру забороняється передовіряти виконання дорученої йому роботи іншим особам.

На підприємстві створюється «каса» - заводиться касова книга встановленого зразка (всі листи прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою), та весь рух грошових коштів обліковується за допомогою прибуткових/видаткових ордерів.

Також, в організації встановлюється ліміт каси – тобто, гранична сума готівкових коштів, яка може залишитись в касі на кінець робочого дня. Відповідно до п. 2.8. Положення, організації можуть тримати в позаробочий час у своїх касах готівкову виручку (готівку) у межах, що не перевищують установлений ліміт каси. Готівкова виручка (готівка), що перевищує встановлений ліміт каси, обов'язково здається до банків для її зарахування на банківські рахунки. Перевищення ліміту каси суворо забороняється та тягне за собою фінансові санкції із боку контролюючих структур. Важливо пам’ятати, що якщо ліміт каси не встановлено (із будь яких причин), то, відповідно до п.5.8 Положення, ліміт такої каси вважається нульовим. У цьому разі вся готівка, що перебуває в касі організації на кінець робочого дня і не здана організацією в банк, вважається понадлімітною.

Всі наявні готівкові грошові кошти, які перевищують ліміт каси, повинні бути здані в банківські установи відповідно до таких вимог:

 • Якщо організація розташована в населеному пункті, де є банківські установи – готівка повинна бути здана щодня;
 • якщо організація розташована в сільської місцевості, де не має банків, то готівкові кошти повинні здаватись в банк не рідше ніж один раз в п’ять робочих днів.

Однак тут є виключення. Організації мають право зберігати у своїй касі готівку, одержану в банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, а також пенсій, стипендій, понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів, уключаючи день   одержання готівки в банку.

Виплати, пов'язані з оплатою праці, проводяться касиром за видатковими касовими ордерами на кожного одержувача чи за видатковими відомостями. Але інколи трапляється ситуація, коли працівник не зміг вчасно отримати належну заробітну плату та строки зберігання готівки в касі закінчились. Тоді касир, у відповідності до п. 3.9. Положення, зобов’язаний:

 • у видатковій відомості проти прізвища осіб, яким не здійснено виплату, поставити відбиток штампа або зробити напис "Депоновано";
 • скласти реєстр депонованих сум;
 • у кінці видаткової відомості зазначити фактично виплачену суму та недоодержану суму виплат, яка підлягає депонуванню, звірити ці суми із загальним підсумком за видатковою відомістю і засвідчити напис своїм підписом;
 • здійснити відповідний запис у касовій книзі згідно з виписаним бухгалтерією видатковим касовим ордером на фактично видану суму за видатковою відомістю;
 • повернути в банк депоновані суми за окремою відомістю.

Пункт 2.11 Положення регулює порядок видання готівкових грошових коштів під звіт на господарчі потреби та на відрядження. Відповідно цього пункту, гроші на господарчі потреби (наприклад, на закупівлю канцтоварів) можуть бути видані підзвітній особі на термін до 2 днів уключаючи день отримання готівкових коштів під звіт. Термін звітування за готівкові грошові кошти на відрядження (а також для вирішення господарських питань під час відрядження – тобто, наприклад закупівлі товарів для кава-паузи) може бути продовжено до закінчення терміну відрядження. Варто зауважити, що видача готівки підзвітній особі можлива лише за умови звітування такою особою за раніше отримані кошти.

Також варто відмітити, що, якщо підзвітній особі гроші видаються шляхом перерахування на корпоративну або особисту платіжну карту, то такі суми не оприбутковуються в касі. Під час звітування за отримані грошові кошти, підзвітна особа надає до бухгалтерії звіт про використання коштів разом із підтверджуючими документами в установлені строки і порядку, що визначені для підзвітних осіб законодавством України, а також документи про одержання готівки з поточного рахунку (чек банкомата, копія видаткового ордеру,

довідки за встановленими формами, сліп, квитанція торговельного терміналу тощо) разом з невитраченим залишком готівки.

Весь рух готівкових грошових коштів відображається у касовий книзі. Пункт 4.3. Положення зазначає, що записи в касовій книзі провадяться касиром за операціями одержання або видачі готівки за кожним касовим ордером і видатковою відомістю в день її надходження або видачі. За відсутності руху готівки в касі протягом робочого дня записи в касовій книзі в цей день можуть не провадитися.

Пунктом 3.3 Положення встановлено, що приймання готівки в каси проводиться за прибутковими касовими ордерами, підписаними головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником організації. Про приймання організацією готівки в касу за прибутковими касовими ордерами видається засвідчена відбитком печатки цього підприємства квитанція (що є відривною частиною прибуткового касового ордера) за підписами головного бухгалтера або працівника організації, який на це уповноважений керівником.

Наступним пунктом (3.4) Положення встановлено, що видача готівки з каси проводиться за видатковими касовими ордерами або видатковими відомостями. Документи на видачу готівки мають підписувати керівник і головний бухгалтер або працівник організації, який на це уповноважений керівником. Всі ці дії обов’язково (!) повинні обліковуватись в касовій книзі. При проведенні перевірок, контролери першою чергою звіряють реквізити прибуткових/видаткових ордерів із відповідними записами в касовій книзі. Тому для нормальної роботи організації вкрай необхідно дуже чітко дотримуватись касової дисципліни.

Тому, якщо ви отримуєте благодійну допомогу в грошової формі, або збираєте пожертви – не забувайте своєчасно обліковувати отримані грошові кошти.

В разі необхідності, спеціалісти благодійного фонду «ГОРЄНІЄ» готові надати додаткові роз’яснення щодо організації руху готівкових грошових коштів в організаціях.

У додатках зразки документів, необхідні для ведення обліку готівкових коштів:

 1. касова книга;
 2. видатковий касовий ордер;
 3. прибутковий касовий ордер;
 4. відомість на виплату грошей;
 5. договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність касира.
 • Контакти відповідальної особи для звернень громадян

 • Веб-ресурси

 • Присутність у соціальних мережах

Прокоментувати:

Переконайтеся, що ви вводите інформацію, де це зазначено (*) . HTML-код не допускається.