GK News 2 - шаблон joomla Видео
Вхід
Оновлено 11:42 AM, трав. 25, 2021
Стрічка:
Основні законодавчі аспекти грошового забезпечення військовослужбовців

Грошове забезпечення військовослужбовця складається із основної складової (оклад за військовим званням, посадовий оклад, надбавка за вислугу років) та додатковової складової - щомісячних додаткових виплат (за роботу з особовим складом, за виконання особливо важливих завдань, за роботу з таємними документами, за стрибки з парашутом, бойове чергування, розмінування, за знання іноземних мов, за шифрувальну роботу та інше).

Також, у визначених законом випадках, військовослужбовці мають право на отримання одноразових грошових допомог: на оздоровлення, для вирішення соціально-побутових питань (виплачується за окремим рішенням Міністра Оборони України), при звільненні з військової служби; та грошових винагород: за успішне виконання бойового завдання; за безпосередню участь в бойових діях; за знищення (захоплення) техніки. Грошове забезпечення військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби, курсантів військових навчальних закладів із числа осіб, які не перебували на військовій службі перед зарахуванням на навчання, вихованцям військових оркестрів) нараховується та виплачується в поточному місяці за минулий до 20 числа щомісячно.

Основними та нормативно-правовими актами, які встановлюють засади грошового забезпечення військовослужбовця є Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу” та Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.

Одним із базових нормативно-правових актів, які предметно врегульовують дане питання, є Постанова Кабінету Міністрів України “Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб” №1294 від 07.11.2007 року.

Пункт 1 даної Постанови визначає, що грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу складається з посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням, щомісячних (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії) та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

Порядок виплати такого забезпечення визначається відповідним відомчим органом, в структурі якого військовослужбовець проходить військову службу, тобто – Міністерство оборони України, Міністерство внутрішні справ, Служба Безпеки України і т.д. Цією ж Постановою затверджені і схеми посадових окладів військовослужбовців, окладів за військовим званням осіб рядового і начальницького складу, додаткових видів грошового забезпечення тощо.

Цим документом врегульовується і низка інших важливих аспектів грошового забезпечення військовослужбовців, наприклад: доплати за вислугу років, спортивні та почесні звання, знання іноземної мови. Також, пп. 10 п. 6 Постанови визначено питання, яке сьогодні часто цікавить військовослужбовців, які проходять військову службу в зоні збройного конфлікту на Сході України – виплата одноразової грошової  допомоги (ОГД) при укладенні контракту про проходження військової служби. Так ось, згідно вказаного положення, військовослужбовцям, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, у разі їх прийняття на військову службу за контрактом одноразова грошова допомога виплачується у таких розмірах:

  • особам рядового складу - вісім мінімальних заробітних плат;
  • особам сержантського і старшинського складу - дев’ять мінімальних заробітних плат;
  • особам офіцерського складу - десять мінімальних заробітних плат.

Тобто, таку грошову допомогу можуть отримати лише ті військовослужбовці, які укладали контракти під час їхньої військової служби у зв’язку із мобілізацією.

Іншими важливими нормативно-правовим актами, які встановлюють порядок нарахування, розміри та виплату грошового забезпечення військовослужбовцям, а також умови виплати ОГД при звільненні з військової служби, є:

До даного Положення у 2014 році були внесені певні зміни, які стосуються виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях: “У розділі 8 Положення підпункт 8.1.9 пункту 8.1 доповнити новими абзацами другим – шостим такого змісту: “В особливий період у разі неможливості отримання військовослужбовцем грошового забезпечення під час участі в бойових діях та операціях за його заявою воно виплачується членам сім’ї, зазначеним у пункті 6 статті 9 Закону України “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, у такі способи: готівкою (через касу військової частини); поштовим переказом (з обов’язковою оплатою цих послуг за рахунок військової частини); зарахуванням на картковий (банківський) рахунок. У заявах військовослужбовці обов’язково зазначають отримувача грошового забезпечення, спосіб отримання та, за необхідності, його поштову адресу (банківські реквізити карткового (банківського) рахунку).”;

Дана Інструкція визначає порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи в антитерористичній операції (далі - АТО), інших заходах в умовах особливого періоду. Виплата винагороди здійснюється за місцем проходження служби на підставі наказів командирів органів військового управління та військових частин. Командирам військових частин - на підставі наказів вищих командирів (начальників, керівників). Таку допомогу можуть отримати і члени сімей тих військовослужбовців, які під час виконання окремих завдань загинули, захоплені в полон або є заручниками, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні. Розмір винагороди визначається пропорційно дням безпосередньої участі у воєнних конфліктах чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду.

Вказаний документ визначає досить чітку процедуру того, які документи слід подавати для виплати такої допомоги, її розміри, порядок та підстави нарахування і тому подібне. Так, з 28.09.2016 року, розмір грошової винагороди за безпосередню участь в АТО, інших заходах в умовах особливого періоду становить: за безпосередню участь військовослужбовців у воєнних конфліктах чи АТО, виконанні бойових завдань на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ), здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні таких об’єктів у разі їх захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою: на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону – 4 200 гривень в місяць; за виконання бойових завдань, а також завдань з ведення оперативної (військової, спеціальної) розвідки на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ); участь у заходах з відбиття збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою; в інших місцях дислокації в межах визначеного району воєнного конфлікту (АТО) – 1 200 гривень на місяць.

Цим же нормативно-правовим актом передбачені розміри та підстави збільшення такої допомоги у випадках захоплення або знищення техніки ворога, за успішне виконання бойового завдання.

Що ж робити, якщо з якихось причин грошове забезпечення Вам не виплатили, або виплатили не в повному обсязі?

В першу чергу слід звернутися до свого безпосереднього командира або до фінансової служби своєї військової частини, подавши рапорт на ім’я командира військової частини. Приклади рапортів, залежно від конкретної ситуації, можна знайти на сайті ВГО “Юридична сотня”.

Як правильно подати рапорт?

Зважте на те, що рапорт слід писати в двох примірниках, при поданні особа, яка приймає у Вас рапорт, повинна поставити на Вашому примірнику відмітку про те, що рапорт прийнято, і цей примірник лишається у Вас. Він буде слугувати доказом того, що Ви зверталися із тим чи іншим проханням до уповноваженої особи.

Якщо ж рапорт приймати відмовляються або його не реєструють, то можна, за можливості, надіслати рапорт поштою рекомендованим листом (з повідомленням про вручення). Адресувати на поштову адресу своєї військової частини на ім’я її командира. При цьому, обов’язково зберігайте в себе квитанцію про поштове відправлення або ж корінець про вручення листа, якщо Ви надсилали його рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Відповідь на рапорт Вам зобов’язані надати у 15-денний, але не пізніше, ніж у 30-денний строк з дня його отримання.

Якщо подати рапорт особисто немає можливості

У випадку, коли надіслати рапорт поштою немає можливості або на Ваш рапорт не реагують пропонуємо звернутися телефоном на Гарячу лінію Департаменту фінансів Міноборони з питань грошового забезпечення та соціальних виплат за телефоном: (044) 271-12-57 (більше інформації про Гарячі лінії Міністерства Оборони України). Під час такого звернення слід назвати свої дані (ПІБ, військовий підрозділ, в якому Ви проходите службу та період служби, військове звання та посаду), описати свою ситуацію, та чітко викласти свої вимоги (наприклад: “надати інформацію (довідку) про види нарахованого мені грошового забезпечення за період з… по …” з детальною розшифровкою за видами виплат (суми посадового окладу, окладу за військовим званням, додаткових винагород та премій і т.д.); “зобов’язати виплатити мені грошову винагороду за безпосередню участь в антитерористичній операції за період з… по … на мій картковий рахунок ….. (реквізити рахунку)”; “зобов’язати виплатити мені матеріальну допомогу на оздоровлення на мій картковий рахунок ….. (реквізити рахунку)” тощо).

Звісно, що у випадку порушення Ваших прав (систематичної невиплати або недоплати сум грошового забезпечення, ігнорування вимог, зазначених у рапортах тощо) радимо звернутися зі скаргою у Департамент фінансів, або до Військової служби правопорядку чи до військової прокуратури. Зі зразком скарги можна ознайомитисятут.

Також радимо військовослужбовцям, які відбувають до зони АТО та, ймовірно, тривалий час перебуватимуть там без можливості доступу до поштових відділень Укрпошти, оформити довіреність на будь-яку довірену особу (можливо – члена сім’ї, або ж на юриста), яка зможе від імені військового підписувати та надсилати документи, рапорти тощо. Таку довіреність можна оформити у нотаріуса, або ж, посвідчити її у командира Вашої військової частини і переслати, наприклад, Новою поштою тому, на кого вона видана, або ж передати її іншим чином.

Зауважимо, що посвідчення довіреності нотаріально є платною послугою, натомість командир військової частини повинен посвідчити її безкоштовно. Для цілей представництва інтересів із вказаних питань, як одна, так і інша довіреності мають однакову юридичну силу навіть при зверненні до суду. Під час оформлення довіреності присутність особи, на яку вона видається, не є обов’язковою. Достатньо надати копію паспорту цієї особи, однак сам довіритель повинен бути присутній особисто для оформлення такої довіреності.

Приклад довіреності, яку можна посвідчити у військовій частині, Ви можете знайти тут.

Прокоментувати:

Переконайтеся, що ви вводите інформацію, де це зазначено (*) . HTML-код не допускається.