Logo
Версія для друку
Державні та локальні гарантії учасниками антитерористичної операції та учасниками бойових дій. Загальні положення

Одні з найчастіших запитань, з якими звертають до юристів військовослужбовці та їх родичі – це реальне забезпечення пільгами, які гарантуються державою та право на які закріплене у різних нормативно-правових актах.

В рамках даної консультації ми не претендуємо на те, щоб всебічно та вичерпно роз’яснити усі проблемні аспекти даного питання, однак – спробуємо представити алгоритм дій, які можна застосовувати для того, щоб дізнатися про свої можливості та порядок їх реалізації на місцях.

Найбільше цікавляться пільгами, які перераховані у статті 12 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. Однак, чи кожен учасник антитерористичної операції може користуватися цими пільгами, навіть, якщо вони реально “працюють”?

Для початку пропонуємо визначитися з тим, якими нормативно-правовими актами встановлюються соціальні гарантії і на кого вони поширюються.

Варіант 1 - складніший. Учасник АТО ще не отримав посвідчення учасника бойових дій, отже – пільговий статус такого військовослужбовця ще не підтверджений офіційно (детальніше про статуси тут).

Тож, на тих, хто ще не має посвідчення УБД норми ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” не поширюються, в тому числі і пільги, передбачені ст. 12.

Разом з тим, це зовсім не означає, що учасники АТО не можуть отримати жодних пільг.

В першу чергу слід враховувати, що на певних осіб, які проходять військову службу, поширюються норми Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.

Зокрема, згідно ст.3 цього Закону його норми поширюються на:

  • військовослужбовців різних відомств, які виконують військовий обов'язок за межами України, та членів їх сімей;
  • військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов'язаного з проходженням військової служби, та членів їх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти; військовозобов'язаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, і членів їх сімей;
  • на членів сімей військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які загинули чи померли під час проходження військової служби (зборів), проходження служби у резерві внаслідок вчинення ними злочину чи адміністративного правопорушення, або якщо загибель (смерть) військовослужбовця, військовозобов'язаного чи резервіста сталася внаслідок вчинення ними дій у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, чи є наслідком навмисного заподіяння собі військовослужбовцем, військовозобов'язаним чи резервістом тілесного ушкодження.

Також слід звернути увагу, що норми цього Закону не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України.

Таким чином, учасники АТО та/або члени їх сімей можуть користуватися пільгами, встановленими цим Законом, якщо вони підпадають хоча б під одну із вказаних категорій.

18 березня 2015 року Президент України видав Указ №150/2015 “Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції”. На виконання цього Указу 31 березня 2015 року КМУ видав Розпорядження №359-р “Про затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції”, яким визначені найменування конкретних заходів реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО, строки реалізації цих заходів та відповідальних за впровадження цих заходів осіб та органів. Наприклад, п.41 цього Розпорядження передбачає на постійній основі забезпечення працевлаштування демобілізованих військовослужбовців на вакантні та новостворені робочі місця, у тому числі з виплатою в установленому порядку компенсації єдиного внеску роботодавцям відповідно до статей 26 та 27 Закону України “Про зайнятість населення”, а відповідальним за впровадження цього заходу визначене Мінсоцполітики України.

Дані документи стали основою для впровадження різноманітних місцевих програм, які передбачають механізми соціального сприяння для тих, хто бере безпосередню участь в АТО, а також для членів їхніх сімей. Окремі такі програми поширюються і на учасників АТО, які ще не встигли отримати посвідчення учасника бойових дій.

Так, до прикладу можна навести Рішення Черкаської обласної ради від 28.08.2015 року № 42-1/VI “ Про Обласну програму забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлому 2015 - 2020 роках”, з яким можна ознайомитися на сайті цієї місцевої ради.

В переліку документів, які необхідно подати відповідно до цього рішення, є Довідка про безпосередню участь в АТО, але не Посвідчення УБД, тож – у випадку відповідності іншим умовам Програми, нею можуть скористатися учасники АТО, які ще не набули статусу УБД.

На підставі цієї обласної програми в жовтні 2015 року Черкаською районною радою затверджена районна програма (Рішення №54-4/VІ від 16.10.2015 року).

Рівненська обласна рада затвердила Обласну Програму соціального захисту учасників антитерористичної операції Рішенням №1473 від 12 червня 2015 року. Додаток до цієї Програми містить відомості щодо фінансування та його джерел щодо впровадження окремих заходів. Програма затверджена на 4 роки, з 2015-го по 2018-ий. Так, п. 9 Додатку до Програми передбачає організацію робіт та сприяння у виготовленні землевпорядної документації щодо надання у власність земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, ведення садівництва та особистого селянського господарства. Відповідальними за виконання цього завдання визначені Територіальні органи Держземагентства у Рівненській області, виконавчі комітети рад міст обласного значення, сільські, селищні ради. Прогнозований обсяг ресурсів для виконання цих завдань становить 4 500 000 грн., тобто по одному мільйону сто двадцять п’ять тисяч гривень на рік. Джерелами фінансування є сільський, селищний, міський бюджети.

Згідно Додатку можна ознайомитися й з іншими завданнями, обсягом прогнозованого фінансування, відповідальними особами та джерелами надходження фінансів.

Подібним чином можна знаходити та аналізувати рішення на місцях й у інших областях, районах і т.д.

Що ж це означає на практиці?

По-перше, при формуванні відповідних місцевих бюджетів органи місцевого самоврядування повинні враховувати положення таких Програм і закладати їх у свої бюджети.

По-друге, кожен громадянин, незалежно від мети та свого статусу, має право поцікавитися в того чи іншого відповідального органу про стан виконання цієї програми, включно із отриманням інформації про виділення та розпорядження відповідними коштами, подавши інформаційний запит.

По-третє, як правило, подібні програми передбачають також і затвердження відповідних Порядків, в яких детально визначено коло осіб, на які поширюється пункт Програми, органи або установи, до яких слід звертатися за отриманням пільги, перелік документів, які слід подати. З цього можна зрозуміти, чи може скористатися пільгою учасник АТО без посвідчення УБД,

Про існуючі програми можна дізнатися або з офіційних сайтів органів місцевого самоврядування (відповідних рад – обласних, районних, селищних, міських, сільських), або ж органів виконавчої влади на місцях (тобто – місцевих адміністрацій – районних чи обласних). Якщо ж інформації знайти не вдається, Ви можете подати інформаційний запит, в якому попросити надати Вам інформацію про існуючі програми соціальної підтримки учасників АТО та членів їх сімей, стан реалізації таких програм і – якщо бажаєте, - можете поцікавитися, як ці програми фінансувалися, скількох людей було забезпечено тією чи іншою пільгою і т.п.

Отож, учасники АТО, які ще не мають статусу Учасника бойових дій, можуть користуватися різними пільгами, залежно від затверджених програм органами місцевого самоврядування або місцевими органами виконавчої влади в межах області, де такі особи зареєстровані. Ці пільги можуть стосуватися надання медичної допомоги, працевлаштування, грошової матеріальної допомоги, постановки на позачергове отримання земельної ділянки, забезпечення житлом на пільгових умовах тощо.

Пам’ятайте, що кожна така програма затверджується рішенням (розпорядженням) відповідної ради або адміністрації, їх посадових осіб. Залежно від того, на кого саме покладена відповідальність за впровадження тих чи інших заходів, можна визначити адресата звернення за отриманням пільги, а також – для отримання інформації щодо стану реалізації програми в даній частині.

Щодо отримання публічної інформації від її розпорядників

Нагадуємо, що зазначена інформація є за своїм характером публічною і право на її отримання захищається ЗУ “Про доступ до публічної інформації”. Запит можна подати в будь-якій формі, але – звісно, бажано у письмовій або електронній, щоб у Вас лишилося підтвердження про надсилання цього запиту. Відповідь на нього надається впродовж 5-ти робочих днів з дня отримання. Як правило, строк починає відраховуватися з дня наступного після реєстрації вхідного запиту. Якщо інформація, яку Ви вимагає надати, становить значний обсяг та потребує часу для її систематизації – строк надання відповіді на запит може бути продовжено до 20-ти днів, але про це Вас повинні повідомити все протягом тих же 5-ти днів з дня отримання запиту. Форма надання відповіді та адреса (контакт), на яку Ви бажаєте отримати відповідь, визначається Вами у самому запиті. Ви можете вказати свій номер телефону, або ж електронну скриньку, або поштову адресу. Разом з тим, якщо Ви цього не зазначите, розпорядник інформації, найімовірніше, надасть Вам відповідь на той ресурс, з якого отримав запит. Строки надання відповіді на інформаційний запит встановлені ст. 20 вказаного Закону.

Зі зразком інформаційного запиту можете ознайомитися тут.

Варіант 2 – простіший. Особа має посвідчення Учасника бойових дій

В даному випадку на осіб, які мають статус Учасника бойових дій поширюються пільги, встановлені ст. 12 ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, а також усі інші гарантії, про які розповідалося вище.

Окрім того, радимо ознайомитися із різними Урядовими програмами, якими затверджено порядок використання бюджетних коштів на ті чи інші напрямки соціального захисту учасників антитерористичної операції, але по факту – учасників бойових дій, наприклад:

Часто задають запитання про те, які ж пільги реалізуються насправді і, звісно, найбільш болючими є отримання земельних ділянок та житла, оскільки забезпечення цих гарантій потребує найбільшого ресурсу – як фінансового, так і матеріального. В подібних ситуаціях ми радимо, знову ж таки, для початку відстежити локальні програми, які запроваджені на тій чи іншій території, зв’язатися із місцевими спілками ветеранів АТО – як тими, що перебувають в структурі Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (структурні територіальні органи діють при ОДА, детальніше), так і громадськими об’єднаннями, які предметно займаються питаннями соціального забезпечення учасників АТО та членів їх сімей, які діють не лише в обласних центрах, але – часто й у районах та окремих містах, селищах.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.