GK News 2 - шаблон joomla Видео
Вхід
Оновлено 1:26 PM, лют. 4, 2020
Стрічка:

Шановний відвідувачу!

Сервіс "Консультація юриста" перенесено на сайт Мережі правового розвитку (https://ldn.org.ua) докладніше на сторінці Правова допомога

переезд с Крыма

Середа, травня 11 2016, 10:15 AM
Добрый день, подскажите, если сегодня переезжать с Крыма в Украину будем ли мы считаться переселенцами и если да, какие льготы будут положены, куда в первую очередь нужно будет нам обратиться для оформления всех бумаг?
Подобається
Відповіді (1)
 • Відповідь прийнято

  Середа, травня 11 2016, 04:37 PM - #Постійне посилання
  Доброго дня!
  Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» Ви та Ваша сімя переїхавши з Криму будете вважатись внутрішньо переміщеними особами. Тому для початку необхідно буде звернутись для одержання довідки, що буде підтверджувати даний статус.
  Згідно зі ст.. 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи така особа звертається із заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем проживання.
  Разом із заявою про взяття на облік особа, яка переміщується, пред’являє:
  - громадянин України - паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;
  - іноземець або особа без громадянства - паспортний документ, посвідку на постійне проживання або інший документ, що посвідчує особу.
  У разі втрати або викрадення документів, що посвідчують особу, особа, яка переміщується, повідомляє про це територіальним підрозділам ДМС за місцем перебування, які в одноденний строк видають тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України, іноземця або особу без громадянства.
  У разі подання заяви законним представником особи, яка переміщується, додатково пред’являються: документ, що посвідчує особу законного представника;
  документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).
  Питання соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, воно регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 р. №.505 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» .
  Грошова допомога надається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України і переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, а також стоять на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, структурних підрозділах з питань соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - уповноважені органи), з дня звернення за її призначенням та виплачується по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж шість місяців.
  Грошова допомога особам, які переміщуються, призначається на сім’ю та виплачується одному з її членів за умови надання письмової згоди довільної форми про виплату грошової допомоги цій особі від інших членів сім’ї (далі - уповноважений представник сім’ї) у таких розмірах:
  для непрацездатних осіб (пенсіонери, діти) - 884 гривні на одну особу (члена сім’ї);
  для інвалідів - прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність;
  для працездатних осіб - 442 гривні на одну особу (члена сім’ї).
  Загальна сума допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 2 400 гривень.
  Загальна сума допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 2 400 гривень.
  Якщо у складі сім’ї, якій призначено грошову допомогу, відбулися зміни, розмір грошової допомоги перераховується з місяця, наступного за місяцем виникнення таких змін, за заявою уповноваженого представника сім’ї або інформацією компетентного органу.
  Розмір отриманої грошової допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.
  Розмір отриманої грошової допомоги не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.
  Процедура отримання грошової допомоги
  Для отримання грошової допомоги уповноважений представник сім’ї звертається до уповноваженого органу за фактичним місцем проживання (перебування) з відповідною заявою та пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, та довідки всіх членів сім’ї про взяття на облік осіб, які переміщуються.
  У заяві зазначаються такі відомості про всіх членів сім’ї, які претендують на отримання грошової допомоги
  - прізвище, ім’я та по батькові;
  - число, місяць, рік народження;
  - серія, номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий, для іноземців або осіб без громадянства - серія, номер паспортного документа та посвідки на постійне проживання;
  - реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті);
  - зареєстроване та фактичне місце проживання (перебування);
  - реквізити рахунка уповноваженого представника сім’ї в уповноваженому банку, на який перераховуватиметься грошова допомога, на сьогодні це “Державний ощадний банк України” ;
  - наявність у будь-кого з членів сім’ї у володінні житлового приміщення, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції;
  - наявність у володінні всіх членів сім’ї транспортних засобів (механізмів), що підлягають державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції (із зазначенням строку експлуатації з дати випуску);
  - наявність у будь-кого з членів сім’ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб;
  - місце роботи осіб працездатного віку та час, з якого особа там працює.
  До заяви додається копія свідоцтва про одруження, копії свідоцтв про народження дітей та письмова згода довільної форми про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї та згода на обробку персональних даних.
  ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ПЕНСІОНЕРІВ
  - переведення пенсії за місцем фактичного проживання (перебування);
  - первинне призначення пенсії;
  - перерахунок пенсії

  Куди звертатися: до органу Пенсійного фонду за місцем фактичного проживання (перебування)

  Основні документи, які необхідно мати при собі:
  - паспорт;
  - посвідчення отримувача пенсії (за наявності);
  - довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності)

  ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА В ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ
  - пошук підходящої роботи – тимчасової і постійної;
  - надання інформації та консультації у сфері занятості;
  - можливість участі в громадських оплачуваних роботах;
  - професійна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації;
  - отримання статусу безробітного

  Куди звертатися: до центру занятості за місцем фактичного проживання (перебування)

  Основні документи, які необхідно мати при собі:
  - паспорт;
  - довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності);
  - трудова книжка (за наявності);
  - документи про освіту (за наявності)

  ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СІМЕЙ З ДІТЬМИ
  переведення допомоги за місцем фактичного проживання (перебування) або первинне призначення:
  - допомога при народженні (усиновленні) дитини;
  - допомога одиноким матерям;
  - допомога опікунам та піклувальникам;
  - допомога дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства;
  - допомога малозабезпеченим сім’ям;
  - тимчасова допомога на дітей, один з батьків яких ухиляється від сплати аліментів;
  - супровід сімей з дітьми, які потребують допомоги;
  - надання юридичної, психологічної та соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам та батькам-вихователям

  Куди звертатися: до органу соціального захисту населення, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем фактичного проживання (перебування)

  Основні документи, які необхідно мати при собі:
  - паспорт;
  - свідоцтво про народження дитини;
  - довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності)

  ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ, ІНВАЛІДІВ
  - стаціонарний догляд (для громадян похилого віку, інвалідів І, ІІ групи, які за станом здоров’я мають потребу в сторонньому догляді, побутовому обслуговуванні, медичній допомозі);
  - догляд вдома (для громадян похилого віку, інвалідів, які нездатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги);
  - натуральна допомога (одяг, взуття, предмети першої потреби)

  Куди звертатися: до територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) або до органу соціального захисту населення за місцем фактичного проживання (перебування)

  Основні документи, які необхідно мати при собі:
  - паспорт;
  - медична довідка про потребу в постійній сторонній допомозі (за наявності)
  Подобається
  The reply is currently minimized Show
Ваша відповідь