GK News 2 - шаблон joomla Видео
Вхід
Оновлено 1:26 PM, лют. 4, 2020
Стрічка:

Шановний відвідувачу!

Сервіс "Консультація юриста" перенесено на сайт Мережі правового розвитку (https://ldn.org.ua) докладніше на сторінці Правова допомога

Я переселенец, бывший шахтер. Общий стаж 20 лет, из них 16 подземный 1й категория.
Получаю пенсию по инвалидности в размере 3 минимальные пенсии. Профзаболевание.
В декабре мне исполняеться 50 лет. Обротился в Оболонский пенсионный фонд о перерасчете пенсии по выслуге лет. Отказали, сославшись, что я должен иметь оригиналы документов с мест работы подтверждающий мой стаж с Украинскими печатями. У них в компьютере даные в электронном виде, но по этим даным мне сейчас выплачиваеться пенсия по инвалидности.
Ответьте, как мне поступить?
Подобається
Відповіді (1)
 • Відповідь прийнято

  Вівторок, грудня 05 2017, 04:53 PM - #Постійне посилання
  На жаль, відповідно до ч.2 і ч.3 ст.9 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» № 1207-VII від 15.04.2014 р., будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом; будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків.

  Таким чином, за наведеними вище ознаками, у деяких окремих випадках, у мешканців неконтрольованих територій, або переселенців, відсутня можливість оформити і отримувати пенсію, а також провести перерахунок пенсії на підставі документів, виданих на неконтрольованій територій України.
  Разом з тим, на підставі наявних документів (в тому числі виданих на тимчасово окупованій території) у судовому порядку можливо встановити факт роботи у певний час на окремо узятих підприємствах (у випадку відсутності персоніфікованих даних). Тобто це стосується підтвердження трудового стажу у період до липня 2000 р., оскільки саме з цього часу запроваджено персоніфікований облік відомостей застрахованих осіб, а тому відомості про трудову діяльність мають бути в електронному вигляді.

  У разі, якщо питання стосується врахування при призначенні пенсії уточнюючих довідок, підтверджуючих пільговий стаж роботи у певний час, то у цьому випадку корисною може бути наступна правова позиція.
  У відповідності до висновків ЄСПЛ у справах проти Туреччини (зокрема, «Loizidou v. Turkey», «Cyprus v. Turkey»), а також Молдови та Росії (зокрема, «Mozer v. the Republic o f Moldova and Russia», «Ila§cu and Others v. Moldova and Russia»), де, ґрунтуючись на Консультативному висновку Міжнародного суду (ООН) у справі Намібії (Namibia case), ЄСПЛ наголосив, що першочерговим завданням щодо прав, передбачених Конвенцією, завжди має бути їх ефективна захищеність на території всіх Договірних Сторін, навіть якщо частина цієї території знаходиться під ефективним контролем іншої Договірної Сторони. Такий висновок ЄСПЛ слід розуміти в контексті сформульованого у згаданому Консультативному висновку Міжнародного суду (ООН) у справі Намібії так званого «намібійського винятку», який є винятком із загального принципу щодо недійсності актів, у тому числі нормативних, які видані владою не визнаного на міжнародному рівні державного утворення. Зазначений виняток полягає в тому, що не можуть визнаватися недійсними всі документи, видані на окупованій території, оскільки це може зашкодити правам мешканців такої території. Застосовуючи «намібійський виняток» у справі «Кіпр 5 проти Туреччини», ЄСПЛ, зокрема, зазначив, що виходячи з інтересів мешканців, що проживають на окупованій території, треті держави та міжнародні організації, особливо суди, не можуть просто ігнорувати дії фактично існуючих на такій території органів влади. Протилежний висновок означав би цілковите нехтування всіма правами мешканців цієї території при будь-якому обговоренні їх у міжнародному контексті, а це становило б позбавлення їх наймінімальніших прав, що їм належать.

  Отже, питання можливо вирішити у судовому порядку - в порядку окремого провадження (справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення).
  Відповідно до ст. 256 ЦПК України, у судовому порядку можуть бути встановлені факти від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.
  Відповідно до п. п.1, 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику про справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення» №5 від 31.03.1995 р., в порядку окремого провадження розглядаються справи про встановлення фактів, якщо: згідно з законом такі факти породжують юридичні наслідки, тобто від них залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян та наявність певного стажу роботи визначається у порядку, передбаченому законодавством, що регулює правовідносини, з якими пов'язана необхідність встановлення цього стажу.
  В даному випадку встановлення факту певних періодів Вашої роботи надасть можливість реалізувати своє конституційне право на отримання пенсії.
  Подобається
  The reply is currently minimized Show
Ваша відповідь