GK News 2 - шаблон joomla Видео
Вхід
Оновлено 3:13 PM, жовт. 29, 2018
Стрічка:
Поведінка неурядових організацій на дорозі, або якщо на Вашій смузі податкова

Спочатку зазначимо коло підстав проведення позапланової перевірки. Воно встановлено п. 78.1 ПКУ , але існує купа «нюансів». Можливо «світлофор» зробить це більш понятливим: «зелене світло» показує достатність підстав для негайної перевірки; «жовте» – для ДПА є підстави, але потрібна наявність додаткових обставин; «червоне» – для органів ДПА нема достатніх обставин для перевірки. Звертаю увагу, що мова йде про неурядові організації, які мають статус неприбутковості та не є платниками ПДВ.

Для податкової

Підстави для проведення позапланової виїзної перевірки

 

П. 78.1.1 ПКУ: «за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо НУО не надала пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються можливі порушення  цією НУО податкового, валютного та іншого законодавства протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту». Коментарі: цей пункт є особливо небезпечним в умовах, коли більшість НУО, отримуючи гранти у валюті, не сплачують податок на прибуток, як це вимагає Податковий кодекс та купа роз’яснень з цього приводу; отримання доходів у вигляді послуг, які не звільнені від оподаткування податком на прибуток (наприклад, безкоштовна оренда або позичка).

 

П. 78.1.2. ПКУ: «НУО не надала  в встановлений  законом строк Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами та організаціями або розрахунки, якщо їх подання передбачено законом»;

 

П. 78.1.3. ПКУ: «НУО надала до контролюючому органу уточнюючий Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами та організаціями або розрахунки, якщо їх подання передбачено законом за період, який перевірявся контролюючим органом»;

 

П. 78.1.4. ПКУ «виявлено недостовірність даних, що містяться у Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами та організаціями  або інших розрахунках, якщо їх подання передбачено законом, якщо НУО не надала  пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначено виявлену недостовірність даних та відповідну декларацію протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту»;

 

П. 78.1.5. ПКУ «НУО  подала в установленому порядку контролюючому органу заперечення до акта перевірки або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення-рішення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатів відповідної перевірки або скасування прийнятого за її результатами податкового повідомлення-рішення у разі, коли НУО у своїй скарзі (запереченнях) посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, та об'єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження»;

 

П. 78.1.7. ПКУ «Розпочато процедуру реорганізації або припинення НУО або подано заяву про зняття з обліку платника податків»

 

П. 78.1.12 ПКУ «Контролюючим органом вищого рівня в порядку контролю за діями або бездіяльністю посадових осіб контролюючого органу нижчого рівня здійснено перевірку документів обов'язкової звітності платника податків або матеріалів документальної перевірки, проведеної контролюючим органом нижчого рівня, і виявлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства або неповне з'ясування під час перевірки питань, що повинні бути з'ясовані під час перевірки для винесення об'єктивного висновку щодо дотримання платником податків вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Рішення про проведення документальної позапланової перевірки в цьому випадку приймається контролюючим органом вищого рівня лише у тому разі, коли стосовно посадових осіб контролюючого органу нижчого рівня, які проводили документальну перевірку зазначеного платника податків, розпочато службове розслідування або їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення»;

 

П. 78.1.11 ПКУ :«Наявність кримінального провадження, отримано судове рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанову органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону»;

 

П. 78.1.13 ПКУ: «У разі отримання інформації про ухилення НУО від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення трудових договорів з найманими особами згідно із законом. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали підставою для проведення такої перевірки». Коментарі: цей пункт є особливо небезпечним для НУО, які здійснюють благодійну діяльність ;

 

П. 78.1.14 ПКУ: «У разі встановлення відхилення цін контрольованої операції від рівня звичайних (ринкових) цін». Коментарі: цей пункт також заслуговує особливої уваги. До основної діяльності НУО, доходи якої звільняються від оподаткування для багатьох НУО, також включається продаж неприбутковою організацією товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію, та які є тісно пов'язаними з її основною діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг є нижчою від звичайної або якщо така ціна регулюється державою (ст. 157.15)

 

за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Коментарі: подальшій зелений або червоний світ для податкової залежить від того, якщо НУО буде опиратися в своїх поясненнях, які необхідно надати у 10-денний строк. Якщо такий запит вже отримано, то для НУО жовтим кольором буде Порядок №1245 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1245-2010-%D0%BF

 

виявлено недостовірність даних, що містяться у Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами та організаціями  або інших розрахунках. Коментарі: заповнюйте Податковий звіт уважно та обережно.

 

за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи та НУО надала пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються можливі порушення  цією НУО податкового, валютного та іншого законодавства протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту;

 

виявлено недостовірність даних, що містяться у Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами та організаціями або інших розрахунках та НУО надала пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються можливі порушення  цією НУО податкового, валютного та іншого законодавства протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту;

 

Зміна місця обліку НУО, тобто перехід з однієї інспекції в іншу у зв’язку зі зміною місцезнаходження  

Отже, у двері Вашої НУО постукали перевіряючи. Перш за все, просіть їх пред’явити документи, визначені в п. 81.1 ПКУ, але все залежить від обставин. Практика свідчить, що керівник, бухгалтер, координатори програм та волонтери повинні знати вимоги до документів перевіряючих.  Адже помилки в реквізитах -  законна причина не допускати до перевірки. На випадок виникнення конфліктних ситуацій варто мати під рукою телефони довіри місцевої, обласної та всеукраїнської податкової, а також прокуратури. «Світла» змінюють один одного – для НУО безпека руху залежить від уваги.

Для податкової

Документи, які необхідні для проведення податковою позапланової виїзної перевірки

 

 

 

направлення на проведення перевірки

копія  Наказу про проведення перевірки

службові посвідчення осіб, які зазначені в направленні

Для НУО

УВАГА!!!!

 

 

 

ВАРТО ПЕРЕВІРИТИ!! Чи стоїть на направленні печатка податкового органу та підпис  його керівника. Посадова особа НУО повинна розписатися в направленні, при цьому вказати  своє ім’я, по- батькові, посаду, дату й час ознайомлення. Відмова підписати направлення не зможе завадити її проведенню- податківці складуть акт, що засвідчить факт відмови від підпису, який виступить стартом для початку проведення перевірки.  

В Наказі повинні бути зазначені підстави для проведення перевірки, дати її початку та тривалості.

ВАРТО ПЕРЕВІРИТИ!! Чи збігаються терміни проведення перевірки з реальністю. Якщо перевірку проводять після термінів, визначених в Наказі та направленнях, то податківці повинні видати новий Наказ та виписати нове направлення.

ВАРТО ПЕРВІРИТИ!!! Чи не прострочені службові посвідчення контролерів, чи збігається написання в них ПІБ із зазначеними в направленні. Направлення виписують по одному примірнику на кожну посадову особу, яка проводитиме перевірку за формою, наведеною до Методрекомендацій № 213 http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=4535

 

Якщо перевіряючих допущено до перевірки, хоча на це не було підстав, посилатися згодом на такий факт - неефективно.

 

 

Для податкової

Непред’явлення направлення на проведення перевірки, копії Наказу про перевірку чи службового відрядження або пред’явлення їх оформленими з порушеннями  зазначених вимог буде підставою для недопущення перевіряючи осіб до проведення фактичної перевірки.

 

 

Але існує і «красне світло» для НУО. Якщо посадова особа НУО безпідставно не допустила посадових осіб органів ДПС до перевірки, останні можуть застосувати адміністративний арешт майна, що полягає в обмеженні майнових прав НУО.

Зокрема:

1) забороні розпоряджатися або користуватися своїм майном (повний арешт);
2) обов’язковому отриманні дозволу керівника органу ДПС для здійснення будь-якої операції з таким майном (умовний арешт).

Тому доречно провести інструктаж для волонтерів та працівників щодо правил поведінки з податківцями.

До головних правил поведінки належать:

1.       негайно повідомити керівника (голову правління) НУО;

2.       розробити типові відповіді на ймовірні запитання податківців. При цьому працівник або волонтер повинні відповідати лише на запитання, що стосуються саме його роботи, передбаченої посадовою інструкцією;

3.       ні на мить не залишати податківців наодинці;

4.       не підписувати без дозволу керівника будь-яких документів;

5.       ввічливо поводитися та не провокувати податківців.

Забороняється вилучення оригіналів первинних, фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів за винятком випадків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством (ст.85.5 ПКУ). Тому, якщо перевірка не пов’язана з кримінальною справою, вилучення документів є незаконною процедурою.

Прокоментувати:

Переконайтеся, що ви вводите інформацію, де це зазначено (*) . HTML-код не допускається.