GK News 2 - шаблон joomla Видео
Вхід
Оновлено 11:42 AM, трав. 25, 2021
Стрічка:
Місія та стратегічне планування діяльності вашої організації

У громадському секторі добре знають, що серед загальної кількості зареєстрованих організацій справді дієвим є лише невеликий відсоток. Часто для цього бракує ресурсу – часового, фінансового, людського, матеріального тощо. Проте однією з найважливіших причин є відсутність чіткого плану розвитку організації. Відтак, діяльність відбувається хаотично, часто поспіхом, навмання ("а раптом вдасться?"), без цілісної картини всіх процесів, які відбувалися чи мають відбуватися.

Будь-яке планування – це бачення кінцевої мети і перелік шляхів, які приведуть до її досягнення. Планування у діяльності неприбуткових організацій – це ще й можливість простежити й проаналізувати її успішність, її вплив на зміни в окремих цільових аудиторіях чи в суспільстві загалом. Для цього вже від початку свого створення колектив громадської організації має дати собі відповідь на кілька питань: 1) для чого ми створені і для кого працюємо? 2) що ми хочемо робити і куди рухатися? 3) як і за допомогою яких ресурсів ми будемо це робити?
 
Отримати відповідь на ці питання допоможе стратегічне планування діяльності, важливе не лише для організацій-початківців, але й досвідчених, які хочуть вийти на новий етап розвитку, отримати «нове дихання», вирішувати нові завдання й бути успішними в своїй громаді / середовищі. В українських суспільно-політичних умовах стратегію доцільно розробляти не більше ніж на 3-5 років. При цьому варто пам’ятати, що стратегічне планування – це процес, який відбувається постійно, реагуючи на виклики сьогодення та зміни всередині самої організації, тому внесення коректив – явище не лише закономірне, а й необхідне.
 
Кілька важливих рад
 
Стратегічне планування діяльності громадської або благодійної організації має кілька етапів:
  1. формування місії
  2. оцінка можливостей і загроз (SWOT-аналіз)
  3. розробка поточних цілей і завдань
  4. оцінка результатів.
Мета першого етапу – визначити бачення майбутнього організації, окреслити мрію, втілювати яку буде весь колектив. Це бачення має опиратися на основні ціннісні орієнтири організації, які закладають основу її впізнаваності, її бренду.
 
Окрім чіткого розуміння місії, яка складає основу подальшого планування стратегії розвитку організації відповідно до обраних напрямків діяльності, потрібно зрозуміти свої сильні та слабкі сторони, а також можливості та зовнішні загрози (методика SWOT-аналізу). Важливо, щоб участь у такому аналізі брали всі члени колективу, адже у кожного – своє бачення потенціалу та перспектив розвитку організації.
 
З огляду на сформовану місію та результати аналізу колектив організації ставить головні, пріоритетні цілі й конкретні завдання, які визначатимуть шлях, яким ця організація буде рухатися. Стратегічні цілі мають вказувати напрямки розвитку організації, бути реалістичними й орієнтованими на результат, або ж, іншими словами, – бути SMART (Specific – визначеність, Measurable – вимірюваність , Achievable – досяжність, Realistic – реалістичність, Timely - своєчасність).
 
Окрім стратегічних, існують іще цілі оперативні (або ж короткострокові) – детальний план заходів за кожним із напрямків і необхідні для цього ресурси, які потребують постійної оцінки й аналізу, адже зовнішнє середовище не є статичним, і будь-які процеси й події, дотичні до сфери діяльності організації, певним чином впливають на реалізацію шляху до обраної мрії.
 
Оцінка результатів діяльності організації відбувається як на кінцевому етапі, так і на проміжних, що дає можливість перевіряти, наскільки правильно визначені цілі, поставлені завдання і підібрані ресурси. Важливо розуміти, що від правильного аналізу ситуації залежатиме успіх чи неуспіх організації. Виконання плану є своєрідним тестом на спроможність колективу організації взаємодіяти і реагувати на зовнішні виклики.
 
Наявність стратегії розвитку потрібна як для самої організації (однакове розуміння членами колективу цінностей, пріоритетів і напрямків розвитку, спільне планування поточних дій), так і для потенційних партнерів / ґрантодавців (наявність такого плану дає усвідомлення того, що перед ними – не організація-одноденка, яка може припинити свою діяльність у будь-який момент, а отже в неї можна інвестувати ресурси). Водночас це – не кінцевий продукт, а спосіб розвитку організації!
 

Довідка
Якщо ваша організація хоче здійснити стратегування своєї діяльності, ви завжди можете розраховувати на підтримку цього процесу в межахПлатформи розвитку громадянського суспільства "Маркетплейс".

Прокоментувати:

Переконайтеся, що ви вводите інформацію, де це зазначено (*) . HTML-код не допускається.