GK News 2 - шаблон joomla Видео
Вход

Шановний відвідувачу!

Сервіс "Консультація юриста" перенесено на сайт Мережі правового розвитку (https://ldn.org.ua) докладніше на сторінці Правова допомога

Цільове призначення землі.

записано в Земельні питання
Среда, Декабрь 13 2017, 08:52 PM
Дякую пані Наталія! Але все таки, чи можна ділянку надану під сінокіс розорати і використовувати для ведення товарного сг виробництва. Беручи до уваги ч.5 ст.20 Земельного кодексу України види використання земельної ділянки в межах певної категорії земель (крім земель сільськогосподарського призначення) визначаються її власником або користувачем самостійно в межах вимог, встановлених законом до використання земель цієї категорії, з урахуванням містобудівної документації та документації із землеустрою. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення використовуються їх власником або користувачем виключно в межах вимог щодо користування землями певного виду використання, встановлених ст.ст. 31, 33-37 Земельного кодексу України. Тобто я не можу, як приватна особа, самостійно визначати види використання земель сг призначення? Прошу Вас дати більш детальну відповідь на моє запитання. Дякую
Нравится
Ответы (1)
 • Ответ принят

  Четверг, Декабрь 14 2017, 01:38 PM - #Постоянная ссылка
  Якщо є така необхідність, будь-ласка.

  Одним із основних принципів ЗК України визначає принцип раціонального використання та охорони земель. Відтворюючи дієвість цього принципу, ЗК України поділяє земельний фонд України, який складають усі землі країни в межах її території, за особливим правовим режимом та основним цільовим призначенням на категорії.
  У відповідності до ст.19 ЗК України, закріплено категорії земель, серед яких є, зокрема, землі сільськогосподарського призначення.
  Віднесення земель до тієї чи іншої категорії згідно з ч.1 ст.20 ЗК України, здійснюється на підставі рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.
  Кожна категорія земель має узагальнене цільове призначення, що визначає специфіку її особливого правового режиму.
  Так, земельні ділянки, віднесені до однієї категорії, можуть використовуватися за різними видами цільового призначення.
  Землями сільськогосподарського призначення згідно з ч.1 ст.22 ЗК України, визнаються землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей.
  У свою чергу відповідно до ч.3 ст.22 ЗК України, землі сільськогосподарського призначення, зокрема, можуть передаватися у власність та надаватися у користування громадянам - для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби, ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства.

  Відповідно до ст. ст.31, 33-37 ЗК України, встановлений правовий режим видів використання сільськогосподарських земель.
  Так, згідно зі ст.33 ЗК України, передбачено, що земельні ділянки, призначені для ведення особистого селянського господарства, можуть передаватися громадянами у користування юридичним особам України і використовуватися ними для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства без зміни цільового призначення цих земельних ділянок.

  У відповідності до ст.34 ЗК України, громадяни можуть орендувати земельні ділянки для сінокосіння і випасання худоби; органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування можуть створювати на землях, що перебувають у власності держави чи територіальної громади, громадські сіножаті і пасовища.
  Загальні засади використання земель для сінокосіння та випасання худоби визначаються ЗУ «Про рослинний світ» №591-XIV від 09.04.1999 р. Варто наголосити, що спеціальне використання природних рослинних ресурсів шляхом сінокосіння та випасання худоби власників та землекористувачів земельних ділянок дозволу не потребує, крім випадків використання ресурсів, занесених до Червоної та Зеленої книг України (ч. 8 ст.10 ЗУ «Про рослинний світ» №591-XIV від 09.04.1999 р.). Відповідно до ч.2 ст.18 ЗУ «Про рослинний світ» №591-XIV від 09.04.1999 р., використання природних рослинних ресурсів для випасання худоби та забезпечення інших потреб тваринництва забороняється, якщо це може призвести до деградації земель, зайнятих об'єктами рослинного світу, або перешкоджає їх своєчасному природному відтворенню. Формалізація цього положення на сьогодні здійснюється виключно за допомогою методичних та рекомендаційних документів неофіційного характеру.

  Згідно ст.1 ЗУ «Про особисте селянське господарство» №742-IV від 15.05.2003 р., особисте селянське господарство - це господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання послуг з використанням майна особистого селянського господарства. У тому числі й у сфері сільського зеленого туризму.
  Загальні положення ст.81 ЗК України не встановлюють обмежень щодо використання земельних ділянок на праві власності громадянами України.
  Натомість, правовий режим земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства (зокрема), або сінокосіння визначається окремими нормами.
  Різний правовий режим земель, що відводяться для ведення особистого селянського господарства, та земель, що відводяться для сінокосіння, додатково підтверджується положеннями ст.122 ЗК України, якою встановлено норми передачі земельних ділянок у власність або у користування громадянам, які також обумовлені особливостями кожного виду використання земельної ділянки.
  При цьому абз.2 ч.5 ст.20 ЗК України встановлює обов'язок власників використовувати землі зазначеної категорії виключно в межах вимог щодо користування землями певного виду використання, встановлених статтями 31, 33-37 ЦК України.

  Отже, відповідно до закріпленого принципу раціонального використання та охорони земель земельні ділянки сільськогосподарського призначення підлягають використанню виключно відповідно до видів їх використання, які відповідають їх цільовому призначенню.
  Згідно зі ст.1 ЗУ «Про землеустрій» №858-IV від 22.05.2003 р. визначено поняття «цільове призначення земельної ділянки», згідно з яким це є її використання за призначенням, визначеним на підставі документації із землеустрою у встановленому законодавством порядку.
  Цільове призначення земельних ділянок, які надані громадянам, юридичним особам у власність чи постійне користування, зазначається в державних актах на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою.
  Виходячи з принципу ЗК України щодо раціонального використання та охорони земель, зміна виду використання землі в межах її цільового призначення повинна проводитися у порядку, встановленому для зміни цього цільового призначення землі.
  Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок може здійснюватися виключно відповідно до вимог закону та у встановленому порядку, порушення якого має наслідком скасування таких розпоряджень (ст.21 ЗК України). На це було звернуто Вашу увагу у попередній відповіді.

  Отже, використання особою земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства із дотриманням вимог щодо користування такою земельною ділянкою не можна вважати нецільовим, у разі, якщо цільове призначення земельної ділянки не змінюється і вона так само продовжує використовуватися в межах положень ст.22 ЗК України.

  P.S. Щодо техніко-організаційного оформлення своїх запитань на цьому (і не тільки) порталі. Традиційно додаткові та уточнюючі запитання, які за змістом є продовженням «стартового» запитання, публікуються не у вигляді нових тем-запитань, а шляхом додавання коментарів до первісного повідомлення (такий функціонал існує і на цьому сайті). Дроблення та розгалуження однієї теми на кілька гілок значно ускладнює сприйняття наступних (нових за часом опублікування, але не за змістом) уточнюючих запитань, головним чином через особливості роботи цього порталу, де свої відповіді юристи надають почергово. Дякуємо за розуміння!
  Нравится
  The reply is currently minimized Show
Ваш ответ