GK News 2 - шаблон joomla Видео
Вход

Шановний відвідувачу!

Сервіс "Консультація юриста" перенесено на сайт Мережі правового розвитку (https://ldn.org.ua) докладніше на сторінці Правова допомога

Договір оренди землі

записано в Земельні питання
Среда, Декабрь 13 2017, 08:37 PM
Дякую пані Наталія! Алеж закон "Про оцінку землі" не передбачає визначення НГО оцінки землі при укладанні договору оренди, Також згідно із частиною першою ст.627 Цивільного кодексу України сторони є вільними в укладанні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу , інших актів цивільного законодавства. Тому , на мій погляд, вказувати в договорі нго землі на основі довідки Держгеокадастру необов*язково. Хотілося б почути ще інші аргументи. Дякую
Нравится
Ответы (1)
 • Ответ принят

  Четверг, Декабрь 14 2017, 10:59 AM - #Постоянная ссылка
  Якщо є така необхідність, будь-ласка.
  Нагадаю, що первісне запитання було щодо того, чи обов’язково в договорі оренди земельної ділянки приватної власності вказувати нормативну грошову оцінку цієї ділянки? Якщо так, то це треба робити на основі довідки Держгеокадастру, чи за спільною згодою орендаря і орендодавця можна вказати іншу величину нормативної грошової оцінки земельної ділянки?
  На це запитання була дана відповідь, що згідно ПКМУ «Про затвердження Типового договору оренди землі» №220 від 03.03.2004 р., форма такого договору містить п. 5, в якому йдеться про вартість нормативної грошової оцінки земельної ділянки (земельних ділянок) на дату укладення договору.
  Крім того, було наведено, що згідно зі ст. 5 ЗУ «Про оцінку земель» № 1378-IV від 11.12.2003 р., грошова оцінка земельних ділянок залежно від призначення та порядку проведення може бути нормативною і експертною. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення, зокрема, розміру земельного податку; експертна грошова оцінка земельних ділянок та прав на них проводиться з метою визначення вартості об'єкта оцінки. Експертна грошова оцінка земельних ділянок використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок та прав на них, крім випадків, визначених зазначеним ЗУ, а також іншими законами. Також, були наведені норми ст.6 ЗУ «Про оцінку земель» №1378-IV від 11.12.2003 р. (щодо суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель).

  Щодо інших аргументів, то я вважаю за необхідне надати наступне.
  Чинна редакція ПКМУ «Про затвердження Типового договору оренди землі» №220 від 03.03.2004 р., містить п. 5, в якому йдеться про вартість нормативної грошової оцінки земельної ділянки (земельних ділянок) на дату укладення договору. Тобто конкретним і обов’язковим до виконання актом КМУ затверджена форма типового договору оренди землі, у форматі п.5 якого йдеться про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (земельних ділянок), яка має бути наведена в грошовому виражені (грн.) на дату укладення договору, а також з зазначенням кадастрового номеру земельної ділянки.
  У відповідності ст.49 ЗУ «Про Кабінет Міністрів України» №794-VII від 27.02.2014 р., Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції і законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, видає обов’язкові для виконання акти - постанови і розпорядження.
  У відповідності до змісту ст.203 ЦК України, визначені загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину. Зміст правочину не може суперечити ЦК України, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності. Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі. Правочин має вчинятися у формі, встановленій законом. Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.
  В свою чергу, ст.215 ЦК України визначає умови недійсності правочину. Підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені ч.1-3, 5, 6 ст.203 ЦК України. Недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається. У випадках, встановлених цим Кодексом, нікчемний правочин може бути визнаний судом дійсним. Також, якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).
  Отже, за змістом ч.1 ст.203, ч.1 ст.215 ЦК України, підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені ч. ч.1-3, 5 та 6 ст.203 ЦК України, і, зокрема, коли зміст правочину суперечить ЦК України, іншим актам цивільного законодавства.
  Відповідно до частини першої ст.632 ЦК України ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. У випадках, визначених законом, застосовуються ціни (тарифи, ставки тощо), які встановлюються або регулюються уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування.
  За змістом ч.1 ст.15 ЗУ «Про оренду землі» №161-XIV від 06.10.1998 р., однією з істотних умов договору оренди землі є орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.
  Орендна плата відповідно до статті 21 ЗУ «Про оренду землі» №161-XIV від 06.10.1998 р., - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.
  Відповідно до ст.288 ПК України, підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу: 288.5.1. не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території; 288.5.2. не може перевищувати 12% нормативної грошової оцінки.
  Також, слід зазначити, що для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок (п. 289.1 ст. 289 ПК України).
  Нормативна грошова оцінка земельних ділянок - капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами (ст.1 ЗУ «Про оцінку земель» №1378-IV від 11.12.2003 р.).
  Згідно ч.1 п.289.1 ст.289 ПК України і ч.1 ст.13 ЗУ «Про оцінку земель» №1378-IV від 11.12.2003 р. передбачено, що для визначення розміру орендної плати для земель державної та комунальної власності обов’язково проводиться та використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок, яка являє собою капіталізований рентний дохід (дохід, який можна отримати із землі як фактора виробництва залежно від якості та місця розташування земельної ділянки), визначений за встановленими та затвердженими нормативами (ст.1 ЗУ «Про оцінку земель» №1378-IV від 11.12.2003 р.).
  Отже, оскільки обов’язок зі сплати орендної плати є нормативно врегульованим і не може визначатися чи змінюватися та припинятися сторонами договору за власним волевиявленням, враховуючи зазначене вище, можна зробити висновок, що непроведення нормативної грошової оцінки, у порядку встановленим законодавством, може бути формальною підставою для визнання спірного договору недійсним.
  Крім того, як зазначалося вище, відповідно до п.288.1 ст.288 ПК України, підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, а для визначення розміру орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок (п.289.1 ст.289 ПК України).
  Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформлюються як витяг із технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, який відповідно до ст.23 ЗУ «Про оцінку земель» №1378-IV від 11.12.2003 р., видається відповідним територіальним органом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.
  Правові засади проведення оцінки земель в Україні визначено саме ЗУ «Про оцінку земель» №1378-IV від 11.12.2003 р.
  Згідно ст.15 ЗУ «Про оцінку земель» №1378-IV від 11.12.2003 р, підставою для проведення оцінки земель (бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок) є рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок може проводитися також на підставі договору, який укладається заінтересованими особами в порядку, встановленому законом. Підставами для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки є договір, який укладається заінтересованими особами в порядку, встановленому законом, а також рішення суду.
  Відповідно до ст.18 ЗУ «Про оцінку земель» №1378-IV від 11.12.2003 р., нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться відповідно до державних стандартів, норм, правил, а також інших нормативно-правових актів на землях усіх категорій та форм власності. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться: розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення - не рідше ніж один раз на 5-7 років; розташованих за межами населених пунктів земельних ділянок сільськогосподарського призначення - не рідше ніж один раз на 5-7 років, а несільськогосподарського призначення - не рідше ніж один раз на 7-10 років. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою відповідно до ЗУ «Про землеустрій».
  Відтак, дотримання належного економічного регулювання земельних правовідносин, забезпечення надходжень платежів з орендної плати до місцевих бюджетів у законодавчо визначених межах шляхом їх вірного правового врегулювання безпосередньо належить до інтересів держави. Нормативна грошова оцінка земель є основою для визначення розміру орендної плати для земель державної та комунальної власності.

  Слід зазначити, що з приводу порушеного питання існує і інша думка про те, що є помилковим вважати факт непроведення нормативної грошової оцінки, у порядку встановленим законодавством, суто формальною підставою для визнання спірного договору недійсним.
  Подібна позиція узгоджується з практикою Верховного Суду України у справі у справі №6-824цс16 від 11.05.2016 р (аналогічну правову позицію висловлено Верховним Судом в постановах від 08.04.2015 у справі №3-41гс15, від 20.05.2015 р. у справі №3-70гс15 та від 01.07.2015 у справі №3-297гс15.). Можливо, їх зміст буде для Вас цікавим.

  Таким чином, з урахуванням того, що у Вас є свій погляд і власна думка на питання, з приводу якого Ви звернулися за консультацією, я лише виклала свої додаткові аргументи до наданої раніше відповіді.
  Разом з тим, я звертаю Вашу увагу, що моя думка може відрізнятися від Вашої.
  Отже, з урахуванням того, що будь-яка консультація юриста має інформаційний характер, Ви не обмежені у своєму зверненні за наданням офіційних роз’яснень до державних органів.
  Нравится
  The reply is currently minimized Show
Ваш ответ