Logo
Print this page
Primary legal aid

Безоплатна первинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Види послуг з первинної правової допомоги:

  1. надання правової інформації;
  2. надання консультацій і роз'яснень з правових питань;
  3. складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
  4. надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

*Стаття 7 Закону України "Про безоплатну правову допомогу"

В Україні безоплатну правову допомогу надають:

Центри правової інформації та консультацій;

Громадські приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини;

Юридичні клініки.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.